نیازمند یاری شما هستیم

درخت را با قلب می کارند نه با دست! مهم نیست چقدر کمک می‌کنیم، مهم اینه که چقدر باعشق کمک کنیم.

لیست کمپین‌ها

کمپین دست در دست زمین

درخت یكی از زیباترین و شگفت انگیز ترین مظاهر خلقت است. جلوه ای گویا از تجلی آفریدگار. زیبایی درخت نه تنها در نگاه آدمی بلکه در منظر آفریدگار جهان نیز به نیکی آمده است. - درخت نه تنها نماد آبادی و مظهر حیات و زندگی است بلکه...
24% جمع آوری شده

تاحالا243,940,000 ریال

هدف1,000,000,000 ریال

هر ۱۰،۰۰۰ کیلومتر رانندگی یک درخت

ماشین شما در هر ۱۰۰ کیلومتر چقدر بنزین مصرف می کند؟ در هر ۱۰.۰۰۰ کیلومتر چقدر بنزین مصرف می کند؟ آیا می دانید خودروها با مصرف بنزین و تبدیل آن به گاز دی اکسید کربن سهم به سزایی در گرم کردن کره زمین دارند؟ آیا می دانید گاز...
15% جمع آوری شده

تاحالا15,810,000 ریال

هدف100,000,000 ریال

استقبال از بهار ۹۸ با کاشت درخت

درخت یكی از زیباترین و شگفت انگیز ترین مظاهر خلقت است. جلوه ای گویا از تجلی آفریدگار. زیبایی درخت نه تنها در نگاه آدمی بلکه در منظر آفریدگار جهان نیز به نیکی آمده است. - درخت نه تنها نماد آبادی و مظهر حیات و زندگی است بلکه...
101% جمع آوری شده

تاحالا507,070,000 ریال

هدف500,000,000 ریال

استقبال از بهار ۹۷ با کاشت درخت

درخت یكی از زیباترین و شگفت انگیز ترین مظاهر خلقت است. جلوه ای گویا از تجلی آفریدگار. زیبایی درخت نه تنها در نگاه آدمی بلکه در منظر آفریدگار جهان نیز به نیکی آمده است تا آنجا که در به کرات خداوند عالم، انسان را به زیبایی...
43% جمع آوری شده

تاحالا21,840,000 ریال

هدف50,000,000 ریال

استقبال از بهار ۹۵ با کاشت درخت

درختان همواره در زندگی بشر موثر بوده اند. قرن هاست که آدمی در سایه شان از شدت گرما و تابش خورشید در امان مانده و از میوه های رنگارنگ و شیرین شان بهره مند گشته است. آوای پرندگان که در لابلای شاخسارشان مأوا گزیده اند، روح و...
83% جمع آوری شده

تاحالا16,700,000 ریال

هدف20,000,000 ریال