کمپین یک میلیون درخت برای ایران

شناسنامه کمپین

هدف کمپین: احداث ۳۱ نهالستان در سراسر ایران با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون نهال به منظور تامین ِرایگان قسمتی از نهال های مورد نیاز NGO ها و افراد علاقه مند به درختکاری در ۳۱ استان کشور عزیزمان ایران

مالک معنوی و مجری کمپین: وبسایت درختکاری عهده دار مسئولیت فنی و اجرایی این کمپین گشته است و مالکیت معنوی این کمپین متعلق به ایشان می باشد.

حامی مالی کمپین: وبسایت فروش بلیط ِ سفرنتورک با اختصاص ۲۵ تا ۵۰ درصد سود حاصله خود به این کمپین، هزینه های مورد نیاز این کمپین را تامین می کند.

زمان کمپین: این کمپین از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ آغاز و به یاری خداوند تا روزی که وبسایت سفرنتورک به حیات خود ادامه دهد ادامه خواهد یافت و امیدواریم که در صورت بروز هر گونه مشکل برای سایت سفرنتورک ، این کمپین با حمایت هموطنان عزیزمان تا همیشه ادامه یابد.

شروع کمپین: طبق برنامه ریزی های انجام شده اولین فاز کمپین “یک میلیون درخت برای ایران” تا قبل از مهر ماه سال ۱۳۹۸ و با افتتاح اولین نهالستان در استان کرمانشاه و با ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰ نهال آغاز خواهد شد.

همزمان با پیشرفت مراحل کمپین بزرگ “سالیانه یک میلیون درخت برای ایران” ، اطلاعات این صفحه بروز رسانی خواهد شد.

با ما همراه باشید…

فاز اول

شاید پراهمیت ترین موضوع قرن حاضر گرمایش کره زمین است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات کره زمین را در معرض خطر قرار داده است. با همکاری مجموعه سفرنتورک ما میخواهیم با کاشت سالیانه ۱ میلیون درخت برای کشورمان ایران قدمی بزرگ در این راستا برداریم. اطلاعات فاز اول این کمپین به شرح زیر می‌باشد.

 نام کمپین

یک میلیون درخت برای ایران

 محل کمپین

مرحله اول در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

مرداد ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۱ سال

 نوع درختان

بلوط و زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۲۵.۰۰۰

 درختان سفرنتورک

۲۵.۰۰۰

 نحوه نگهداری

راهکارهای مختلف

کمپین یک میلیون درخت برای ایران

شناسنامه کمپین

هدف کمپین: احداث ۳۱ نهالستان در سراسر ایران با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون نهال به منظور تامین ِرایگان قسمتی از نهال های مورد نیاز NGO ها و افراد علاقه مند به درختکاری در ۳۱ استان کشور عزیزمان ایران

مالک معنوی و مجری کمپین: وبسایت درختکاری عهده دار مسئولیت فنی و اجرایی این کمپین گشته است و مالکیت معنوی این کمپین متعلق به ایشان می باشد.

حامی مالی کمپین: وبسایت فروش بلیط ِ سفرنتورک با اختصاص ۲۵ تا ۵۰ درصد سود حاصله خود به این کمپین، هزینه های مورد نیاز این کمپین را تامین می کند.

زمان کمپین: این کمپین از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ آغاز و به یاری خداوند تا روزی که وبسایت سفرنتورک به حیات خود ادامه دهد ادامه خواهد یافت و امیدواریم که در صورت بروز هر گونه مشکل برای سایت سفرنتورک ، این کمپین با حمایت هموطنان عزیزمان تا همیشه ادامه یابد.

شروع کمپین: طبق برنامه ریزی های انجام شده اولین فاز کمپین “یک میلیون درخت برای ایران” تا قبل از مهر ماه سال ۱۳۹۸ و با افتتاح اولین نهالستان در استان کرمانشاه و با ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰ نهال آغاز خواهد شد.

همزمان با پیشرفت مراحل کمپین بزرگ “سالیانه یک میلیون درخت برای ایران” ، اطلاعات این صفحه بروز رسانی خواهد شد.

با ما همراه باشید…

فاز اول

شاید پراهمیت ترین موضوع قرن حاضر گرمایش کره زمین است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات کره زمین را در معرض خطر قرار داده است. با همکاری مجموعه سفرنتورک ما میخواهیم با کاشت سالیانه ۱ میلیون درخت برای کشورمان ایران قدمی بزرگ در این راستا برداریم. اطلاعات فاز اول این کمپین به شرح زیر می‌باشد.

 نام کمپین

یک میلیون درخت برای ایران

 محل کمپین

مرحله اول در استان کرمانشاه

 تاریخ شروع کمپین

مرداد ۱۳۹۸

 مدت زمان پروژه

۱ سال

 نوع درختان

بلوط و زبان گنجشک

 تعداد کل درختان

۲۵.۰۰۰

 درختان سفرنتورک

۲۵.۰۰۰

 نحوه نگهداری

راهکارهای مختلف