سه شنبه، ۶ اسفند ۹۸ درختان

بلوط آنجل

یکی از مسن‌ترین درختان بلوط در جنوب شرقی آمریکا، بلوط افسانه‌ای آنجل در شهر...