سه شنبه، ۶ آبان ۹۹ درختان - گرمایش جهانی

آیا کاشت درخت برای حل مشکل گرمایش جهانی کافی است؟

جهان در حال گرم‌تر شدن است. دی‌اکسیدکربن در جو زمین افزایش یافته و مانع از...
یکشنبه، ۲۷ بهمن ۹۸ گرمایش جهانی

تبدیل مریخ به زمین جدید

چکار باید بکنیم تا سیاره سرخ را سبز کنیم؟ کسانی که می‌خواهند شروع کنند باید...
پنجشنبه، ۲۴ بهمن ۹۸ جنگل‌ها - حیات وحش - درختان - گرمایش جهانی

اثرات گرمایش جهانی

سیاره ما از قطب شمال تا جنوب در حال گرم شدن است. از سال 1906 میانگین دمای سطحی...