سه شنبه، ۶ اسفند ۹۸ درختان

بلوط آنجل

یکی از مسن‌ترین درختان بلوط در جنوب شرقی آمریکا، بلوط افسانه‌ای آنجل در شهر...
جمعه، ۲ اسفند ۹۸ جنگل‌ها - درختان

کاشت درختان وحشی

رشته‌ کوه‌های البرز و زاگرس هر کدام دارای پوشش گیاهی خود هستند و با توجه به...